HushållsavdragNär du anlitar vår städtjänst är du berättigad till hushållsavdrag. Hushållsavdraget utgör 45 % av timdebiteringen. Om du t.ex. beställer städning från oss, vilket kostar 34,90 €/timme, som är vårt faktureringspris, är kostnaden efter avdraget 17,45 €/timme. Förmånen är kännbar och det lönar sig att utnyttja den. Hushållsavdragets självrisk är 100 euro. Tilläggsinformation gällande hushållsavdraget får du från länken.